جستجو
۱۳۹۵/۴/۱۰ پنج شنبه
روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان

پرده اول

خداوند پس از برانگیختن پیامبران در اقوام و ملت های گوناگون و در سیر تدریجی تاریخ دین داری، از پیامبرزادگان نیز، ملتی برگزیده برای تبلیغ و ترویج دین قرار می دهد.

در فاصله ای کوتاه، ملتی به نام بنی اسرائیل شکل می گیرد که پیامبرانی برای هدایت و رشد آنها فرستاده می شوند تا آنها را آماده پرچم داری دینی سازند، ولی این ملت خیلی زود گرفتار خصلت ها و رفتارهای زشت تاریخی می شود و عذاب ها و نفرین های مکرر آ سمانی و زمینی را برای خود می خرد، با این حال همچنان می پندارد که ملت برگزیده است و برگزیده بودنش به دلیل امتیازهای ذاتی اش است و...

پرده دوم

آخرین دین، یعنی اسلام، در ادامه مصائب تاریخی پیامبران الهی، با مشکل فتنه یهود و منافقین روبه رو شد؛ فتنه ای که به موازات هوشیاری یا غفلت تاریخی مسلمانان، منفعل یا فعال بوده است.

پرده سوم

از دیدگاه قرآنی، مشکل تاریخی یهود و بنی اسرائیل این بود که به جای آماده شدن برای ایفای نقش آسمانی ای که خدا برایشان در نظر گرفته بود، به دو صفت زشت دچار شدند: خودبرتربینی و دنیاپرستی. از این دیدگاه، یهود، حسی ترین و مادی گراترین ملت ها هستند که به خاطر این دو ویژگی، ماوراء و غیب، و تصور زندگی ماورایی برایشان باورنکردنی است. بنابراین، در اثر دنیازدگی، ویژگی های تاریخی خاصی پیدا کردند، مانند مال پرستی، رباخواری، مکر و نیرنگ، تحریف و تبعیض، انحراف زایی در ادیان آسمانی بهانه گیری در برابر دعوت پیامبران و آموزه های آسمانی، فساد اخلاقی، نفاق و دورویی، سازش با گمراهان، پیمان شکنی و خیانت، و ویرانگری کشتار و به ویژه درباره پیامبران الهی.

البته از منظر قرآن، بر اساس سنت های الهی، ملتی که چنین باشد، در طول تاریخ همواره این مجازات ها شامل حالش خواهد شد: پراکندگی در روی زمین، ذلت، تحمل عذاب های آسمانی و زمینی، و سرانجام نابودی.

البته در ساختار قصه های قرآنی، بیشترین و مهم ترین قصه ها، قصه های بنی اسرائیل است، به ویژه در سوره بقره که سوره ای مدنی است و از بیان این قصه ها دو کارکرد در نظر است؛ یکی معرفی چهره واقعی و تاریخی یهود و هشدار دادن به آنها درباره مقاومت در برابر اسلام و دیگری آسیب شناسی جامعه اسلامی و بهسازی آن در سیر تدریجی پیدایش آن در مدینه، با توجه به آسیب شناسی جامعه دینی یهود در گذشته.

پرده چهارم

در جهان غرب، پس از سپری شدن قرون وسطا، عصر رنسانس که دوران دنیازدگی و سرمایه داری و انسان محوری است آغاز می شود. این دوران که اوج تمدن زمینی بشر است، ریشه در برخی طراحی ها و زمینه سازی های تفکر جهانی یهود دارد.

اسپینوزا، دورکیم، فروید و اریکسون، از دانشمندان دوران رنسانس یهودی بودند و بخش قابل توجهی از آنها مثل نیوتون، یهودی زاده نومسیحی بودند. تمدن جدید غرب، در تمدن مسیحیت قرون وسطایی ریشه نداشت، بلکه نوگرایی هایی که برخاسته از دیدگاه سنتی یهودیت نسبت به دنیا و دین و... بود، باعث پیدایش آن شد.

و آنگاه که این تمدن سکولار، لائیک و انسان محور تشکیل شد، رهبران سیاسی یهود (صهیونیسم بین الملل ) به قصد ضربه زدن به اسلام و ایجاد حکومتی بر اساس تمدن باستانی یهود در فلسطین، طرح تولد کشور غاصب اسرائیل را اجرا کردند تا با سیطره بر مهم ترین نقطه تمدنی دینی، جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی عرب، یعنی خاورمیانه، تمام دنیا را زیر سیطره خود درآورند.

پرده پنجم

از هنگام پیدایش اسرائیل غاصب تا همین اواخر، جهان غرب برای سهولت طرح یهودی سازی فلسطین، در جهان عرب و اسلام، فرهنگ ناسیونالیسم عربی را به جای فرهنگ اسلامی، ترویج کرد تا هر واکنش و اعتراضی را خاموش سازد و هر مبارزه احتمالی اسلامی نیز غریب و تنها بماند. در نتیجه، نبردهای اسلامی، به نبردهای قومیتی، داخلی و بی اهمیت تبدیل شود و جهان اسلام دچار غفلت شود. ثمره این رویکرد، پیشروی های روز افزون اسرائیل غاصب، کم تحرکی جهان اسلام، و خطر از دست رفتن کامل و نابودی قبله اول مسلمانان بود.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران و احیای ارزش های اسلامی و طرح مسئله ضرورت بازگرداندن هویت دینی و اسلامی به موضوع فلسطین در کنار تشدید مبارزه ضداسرائیلی، رهبران انقلاب را واداشت برای این مسئله، چاره ای بنیدیشند. اختصاص آخرین جمعه ماه رمضان برای خیزش جهانی مسلمانان بر اساس ارزش های اسلامی در برابر اسرائیل و ارزش های غیر اسلامی تدبیری سیاسی یا نظامی، بلکه تدبیری دینی ـ اجتماعی بود.

این طرح در جهان اسلام و در تفسیر ماهیت مبارزات فلسطینیان بازتابی سریع و گسترده داشت.

 روز جهانی قدس یعنی...1

روز جهانی قدس به معنای احیای ارزش ها و فرهنگ اسلامی در ظلم ستیزی و مبارزات ضد صهیونیستی است؛ چرا که تنها فرهنگ و ارزش های اسلام، توان مبارزه با ظلم و استکبار و استعمار را دارد.

روز جهانی قدس، یعنی تک تک مسلمانان، حتی با دست خالی و مشت های گره کرده خود، با پشتوانه ایمان و معنویت، می توانند نیرویی مؤثر بر علیه اسرائیل غاصب و صهیونیسم بین الملل باشند.

روز جهانی قدس، یعنی مقاومت دینی و مردمی حزب الله در برابر جریان ناسیونالیستی و سازش کارانه حکام عرب.

روز جهانی قدس، یعنی و جهانی سازی اسلامی مسئله فلسطین در برابر طرح غربی سازی آن.

روز جهانی قدس، یعنی ایجاد موج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام، با هدف خنثی کردن موج تبلیغی و رسانه ای صهیونیستی.

روز جهانی قدس، یعنی خیزش مسلمانان در برابر ائتلاف تاریخی یهودیان صهیونیست و منافقین.


1. ره توشه ماه مبارک رمضان 88؛ تهیه و تدوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، صص 199، 220، 221. پیام امام خمینی رحمه الله

امام خمینی رحمه الله در پیامی، آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامید:

بسم الله الرحمن الرحیم

مسلمین ایران و جهان‍! من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم، که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است، و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن، به هم بپیوندند. و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب، و طی مراسمی هم بستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.


ایشان همچنین در پیامی دیگر، ویژگی های روز قدس را چنین معرفی فرمود:

ملت مسلمان ایران! روز قدس، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین؛ روز قدس، یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، [بلکه] روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند، و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی ـ در این روز بی تفاوت هستند، یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود، باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همان طور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند. روز قدس روزی است که باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران، و آن توطئه چین های رژیم فاسد و ابرقدرت ها در سایر جاها خصوصاً در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدهیم، و برادران لبنانی را از این فشارها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاوریم. روزی است که باید جامعه مسلمین همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابرقدرت ها و به این تفاله هایی که مانده است از آنها ـ چه در ایران و چه در سایر جاها. هشدار به روشن فکران امریکایی مسلک. روز قدس، روزی است که باید به این روشن فکرانی که در زیر پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد! ما به آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از شیطنت بردارند و اگر دست برندارند، کلمه آخر را خواهیم گفت و خواهیم به آنها فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر امریکا نمی تواند به اینجا حکومت کند، دیگر سایر ابرقدرت ها نمی توانند در این مملکت حکومت کنند. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. روز قدس، روز احیای مبارزه علیه اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، [است] که هر روز غائله ایجاد می کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد، باید بداند که دیگر ارباب های او رنگی ندارند در دنیا، و باید انزوا اختیار کنند، طمع ها را از ایران باید قطع کنند، دست های آنها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود، عمال آن در همه ممالک اسلامی باید کنار بروند. روز قدس، روز اعلام یک چنین مطلبی است. اعلام این است به شیاطینی که ملت های اسلام را می خواهند کنار بگذارند، و ابرقدرت ها را به میدان بیاورند. روز قدس روزی است که قطع آمال آنها را بکند، و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمان ها. روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیایند، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت های مادی، قدرت های معنوی. مسلمین که یک میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه آ نهاست و ایمان پشتوانه آنهاست از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمن های زیاد، دشمن های بسیار، قیام کردیم و ابرقدرت ها را شکست دادیم؛ و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشرهای فاسد، بعضی از این چپ روهای امریکایی یا غیرامریکایی، بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. آن روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، در ظرف چند ساعت تمام آنها به زباله دان های فنا خواهند ریخته شد. ملت بزرگ ما دیگر از این حرکات مذبوحانه نخواهد ترسید. و حرکات اسرائیل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطین همین حرکات مذبوحانه است. حرکاتی است که اواخر عمر اشخاص فاسد می کنند ـ چنان که شاه ما، شاه مخلوع ایران این حرکات را کرد، و منتهی به فنا شد. دولت های عالم بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالک باید غلبه کند. دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست، و باید در همه اقطار اسلام پیشروی کند. روز قدس، اعلام یک چنین مطلبی است، اعلام به این است که مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همه اقطار عالم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید در سراسر کشورها بیرق [جمهوری اسلامی] برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرت ها فهماند که دیگر آ نها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم، و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم، و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند، و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشان دخالت کنند. در روز قدس، ملت ها باید به حکومت هایی که خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم هایی با توطئه گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند، و موافق با اسرائیل. و آنهایی که شرکت کردند، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در رأس آنها امریکا و اسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و باطل است. من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را بر همه قشرهای عالم، بر همه مستکبرین، مستضعفین را غلبه بدهد. و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که برادرهای ما را در فلسطین، در جنوب لبنان و در لبنان، و در هر جایی از عالم که هستند، از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات بدهد.1


1. صحیفه نور، ج 19 (16/5/1359 ).
 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
logo-samandehi     شرکت سازنده
ما را دنبال کنید